W Uzbekistanie został uruchomiony system załatwiania i wydania elektronicznych wiz wjazdowych (e-visa.gov.uz)

Od dnia 15 lipca 2018 roku Rozporządzeniem Prezydenta Republiki Uzbekistan №3836 dnia 4 lipca 2018 roku «O dalszych działaniach w celu doskonalenia trybu wjazdu cudzoziemców do Republiki Uzbekistan» został wprowadzony system załatwienia i wydania elektronicznych wiz wjazdowych do pobytu na terenie Uzbekistanu w celu turystycznym.

Zgodnie z Rozporządzeniem o elektronicznej wizie wjazdowej Republiki Uzbekistanu powyższy system przewiduje zniesienie procedury obowiązkowego zgłaszania się cudzoziemców do placówek dyplomatycznych, działów konsularnych Republiki Uzbekistan zagranicą w celu uzyskania turystycznej wizy.

Elektroniczna wiza wydawana cudzoziemcowi do jednorazowego pobytu na terytorium Republiki Uzbekistan, na okres 30 dni.

Elektroniczna wiza jest ważna w ciągu 90 dni, od dnia jej wydania.

Termin rozpatrzenia wniosku do załatwienia i wydania elektronicznej wizy wynosi dwa dni roboczych z wyłączeniem dnia złożenia.

Wydana wiza elektroniczna zostanie wysłana na adres mailowy obcokrajowca, podanego w trakcie wypełnienia wniosku na portalu systemu «e-visa.gov.uz».

Składanie wniosku do załatwienia elektronicznej wizy odbywa się nie mniej niż za trzy dni robocze przed zaplanowaną podróżą do Republiki Uzbekistan.

Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku o wydaniu elektronicznej wizy wjazdowej – 20 dolarów USA.

Płatność odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowych systemów płatniczych.

W przypadku odmowy w wydaniu wizy kwota opłaty konsularnej nie podlega zwrotowi.

Elektroniczna wiza nie wkleja się do dokumentu podróży (paszport). Podczas przejścia punktu kontrolnego przez granicę obcokrajowiec wykazuje wize elektroniczną w formie papierowej lub elektronicznej.