O przebiegu ratyfikacji Protokołu o wprowadzeniu zmian

 do Umowy o partnerstwie i współpracy

 pomiędzy Uzbekistanem a Unią Europejską

 

14 grudnia 2016 r. w m. Strasburg (Francja) Parlament europejski (PUE) zdecydowaną większością głosów, przyjął rezolucję ustawodawczą, obejmującą ratyfikacje Protokołu o wprowadzeniu zmian do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPW) pomiędzy Uzbekistanem a Unią Europejską, podpisanego stronami dnia 7 kwietnia 2011r., w związku ze zniesieniem systemu podwójnego licencjonowania w przypadku dwustronnego handlu wyrobami tekstylnymi (Protokół tekstylny).

21 marca 2017r., Rada Unii Europejskiej do spraw zagranicznych na szczeblu ministrów handlu na podstawie pozytywnych opinii Komitetu polityki handlowej Rady UE w sprawach nierdzewnej, tekstyliów i innych sektorów przemysłu i Komitetu stałych przedstawicieli państw członkowskich przy Unii Europejskiej (COREPER II) podjęli ostateczną decyzję po zatwierdzeniu Protokołu tekstylnego.

31 marca 2017r., Sekretariat generalny Rady UE powiadomił notą oficjalną stronę uzbekcką o zakończeniu stroną europejską wewnętrznych procedur, niezbędnych dla wejścia w życie niniejszego protokołu.

31 marca 2017r. Izba niższa Parlamentu Uzbekistanu ratyfikowała Protokół tekstylny, a 7 maja Senat zatwierdził tą decyzje.

1 czerwca 2017r., Prezydent Republiki Uzbekistanu Sz.Mirzijojew podpisał Ustawe o ratyfikacji Protokołu tekstylnego. Strona Uzbecka w pełni zakończyła wewnętrzne państwowe procedury niezbędne dla wejścia w życie określonego dokumentu.

To pozwoli budować dwustronny handel wyrobami tekstylnymi na bazie:

- wprowadzenie na zasadzie wzajemności, trybu najwyższego uprzywilejowania w odniesieniu do tranzytu, magazynów, ceł, opłat, podatków i innych wewnętrznych opłat, stosowanych do importowanych do UE uzbeckich towarów tekstylnych.

- usuniecie ograniczeń ilościowych w handlu towarami tekstylnymi.